Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies

Promovendus Geschiedenis van Latijns-Amerika

Centre for Latin American Research and Documentation – Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies

10 August 2018

Met financiële steun van het Slicher van Bath-de Jong fonds stelt het CEDLA een promotieplaats beschikbaar op het gebied van de geschiedenis van Spaanstalig Latijns Amerika. Deze positie is bedoeld voor recent - na 1 november 2013 - afgestudeerde Nederlandse historici die een onderzoeksproject willen uitvoeren op het terrein van de Latijns-Amerikaanse geschiedenis.

Sluitingsdatum: 15 september 2018

Published by  Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies