For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Met financiële steun van het Slicher van Bath-de Jong fonds stelt het CEDLA een promotieplaats beschikbaar op het gebied van de geschiedenis van Spaanstalig Latijns Amerika. Deze positie is bedoeld voor recent - na 1 november 2013 - afgestudeerde Nederlandse historici die een onderzoeksproject willen uitvoeren op het terrein van de Latijns-Amerikaanse geschiedenis.

Sluitingsdatum: 15 september 2018

More information