For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Oost-Europa-onderzoeker Artemy Kalinovsky is een van de zeven UvA-wetenschappers die een Consolidator Grant van de European Research Council (ERC) toegekend hebben gekregen. De prestigieuze subsidie is persoonsgebonden en bedraagt per onderzoeksproject ongeveer 2 miljoen euro.

In zijn project, getiteld Building a Better Tomorrow: Development Knowledge and Practice in Central Asia and Beyond, 1970-2017, zal Kalinovsky onderzoeken hoe internationale ontwikkelingssamenwerking Centraal-Azië in de post-Sovjettijd transformeerde, en omgekeerd hoe de kennismaking met postsocialistische staten de paradigma's en praktijken van internationale ontwikkelingssamenwerking transformeerde.

Overal in Centraal-Azië – Tadzjikistan, Oezbekistan, Kirgizië, Kazachstan, Turkmenistan – zijn overblijfselen uit de Sovjettijd te vinden: positieve, zoals gezondheidscentra en scholen, maar ook negatieve zoals vervallen fabrieken en vervuilde grond. Daarnaast zijn er de politieke, intellectuele en institutionele Sovjet-erfenissen. Kalinovsky richt zich in zijn onderzoek op economen, activisten, specialisten en overheidsfunctionarissen in Centraal-Azië die na de Sovjet-periode zijn gaan werken bij nationale en internationale ontwikkelingsorganisaties. Door naar hen en hun nalatenschap te kijken, wil hij onderzoeken hoe ideeën en praktijken van economische ontwikkeling en sociale voorzieningen op lokaal en internationaal niveau werden vormgegeven en hervormd.

Artemy Kalinovsky is verbonden aan de Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies. Zijn meest recente boek, Laboratory of Socialist Development, plaatste de ontwikkeling van Centraal-Azië in de post-Sovjettijd in een mondiale context. Het boek won de Davis Center Prize en de Ed A Hewitt Prize.

Kalinovsky doceert vakken over de geschiedenis van Rusland, Centraal-Azië en de Koude Oorlog op bachelor- en masterniveau. De UvA biedt een bachelor Europese studies in het Nederlands en het Engels, en op masterniveau kunnen studenten zich onder andere specialiseren in de master East European Studies.

De Consolidator Grant is bedoeld voor onderzoekers die 7 tot 12 jaar geleden zijn gepromoveerd. Met de subsidie kunnen de onderzoekers zich vestigen als onafhankelijk onderzoeksleider.